غرق شدن قایق ماهیگیری در سواحل کانادا ۱۹ کشته و مفقودی بر جای گذاشت