توسعه شرکت فولاد در شهرک صنعتی اهواز ۸۰۰ فرصت شغلی ایجاد می‌کند