استاندار: پیک کرونا در کهگیلویه و بویراحمد تا سه هفته آینده به اوج خواهد رسید