گوترش: ۲۰۲۲ می‌تواند سال پایان همه‌گیری کووید-۱۹ باشد