زلزله ای به قدرت ۴ درجه ریشتر نیر از توابع استان اردبیل را لرزاند