امام راحل بر همدلی و همبستگی نیروهای مسلح تاکید می‌کردند