شهرستان ارسنجان شاهد زایش چهارمین و پنجمین گوساله گوزن زردشیراز-ایرنا-پهنه محیط زیستی تکثیر و پرورش گوزن زرد ایرانی در شهرستان ارسنجان فارس طی روزهای گذشته شاهد جست و خیز چهارمین و پنجمین گوساله تازه متولد شده گوزن زرد ایرانی بود ، این منطقه امسال به کمک باران های مناسب و شرایطی زیستی ، محیطی ایمن برای زایش گوزن زرد ایرانی فراهم کرده است.


منبع

درباره ی nasimerooyesh

مطلب پیشنهادی

مدارس فارس آماده پذیرش ۴۰ هزار مهمان نوروزی هستند

شیراز – ایرنا – رییس اداره رفاه و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش فارس …