خشکسالی غرب آمریکا؛ بی سابقه در ۱۲۰۰ سال گذشته

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، محققان در تحقیق جدیدی که دوشنبه این هفته منتشر شد ضمن بیان این مطلب افزودند، که تغییرات آب و هوایی که بشر در ان دخالت دارد عامل اصلی وضعیت مخرب کنونی بوده و پیش بینی کردند که دهه های آینده وضعیت خشکسالی به مراتب بدتر خواهد شد.

لاس آنجلز محقق اصلی این تحقیق جدید گفت: همه می دانند که غرب آمریکا در چند دهه گذشته خشک تر شده است. ما اکنون می دانیم که این خشکسالی در یک هزاره قبل بی سابقه بوده است.

وی در تحقیق خود نوشت: افزایش دما در نتیجه نقش انسان در گرم شدن زمین سهم عمده ای را در این خشکسالی داشته است. تحقیقات دیگری نشان می دهد که چگونه بحران آب و هوایی باعث خشکسالی بزرگ، شدید و گسترده خواهد شد.

این محقق خاطرنشان کرد که غرب اکنون در میانه خشک ترین سالهای خود در ۲۲ سال گذشته است و به نظر می رسد این سناریویی بسیار بد در حال عبور می باشد.

این تحقیق جدید مبتنی بر نتایج تحقیق دیگری است نشان می دهد سالهای بین ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۸ میلادی خشک ترین سالها برای دومین بار در ۱۲ قرن گذشته است. این سالهای بسیار خشک باعث بروز موج های گرمای بی سابقه ای شده که جنگل سوزی ها را از کنترل خارج کرده است.

محققان به این نتیجه رسیده اند که آنچه خشکسالی بزرگ خوانده می شود و شامل دوره های طولانی خشکسالی است که دو دهه را فرا می گیرد در طول تاریخ تنیده شده است و حتی سالها قبل از این که بشر پا به عرصه حیات بگذارد به طور طبیعی دسترسی به آب کاهش یافته یا دوباره افزایش یافته است اما بحران آب و هوایی این وضعیت را تشدید کرده است.

یافته های آنها همچنین نشان می دهد که کاهش رطوبت خاک در ۲۲ سال گذشته در مقایسه با دهه ۱۹۰۰ میلادی دو برابر شده است.

محققان هشدار می دهند مساله نگران کننده این است این روند در غرب آمریکا رو به تشدید است. تحقیقات زیادی بوده که نشان داده گرمایش زمین در نتیجه اقدامات بشر، خشکسالی و فاجعه آب و هوایی با هم در ارتباط است اما بخش عمده تحقیق جدید نشان می دهد که چگونه موج های گرما طولانی تر و شدید و با تناوب بیشتری رخ می دهند و این تغییرات با سرعت در حال پیشرفت هستند.

کارشناسان امیدوارند این تحقیق باعث شود آمادگی برای مواجه با حوادث آینده بیشتر شود.

در این گزارش با استناد بر آمار رصد خشکسالی در آمریکا خاطرنشان شده که تقریبا ۶۵ درصد از غرب این کشور دچار خشکسالی شدید شده است.

ایالت کالیفرنیا یکی از خشک ترین ماه ها را در ماه ژانویه داشته است. فوریه شاهد موج های گرمای بی سابقه در سراسر این ایالت بود.


منبع

درباره ی nasimerooyesh

مطلب پیشنهادی

اسبقیان: صندوق‌های رای‌گیری انتخابات ریاست جمهوری‌ در ورزشگاه شهید شیرودی فعال می‌شود

به گزارش ایرنا، سید محمد شروین اسبقیان در نشست وبیناری با روسای فدراسیون‌های ورزشی با …